Blog 6 2021 www.gemeente.nu

Kun je als raadslid nog wel je werk doen?

Hoe staat met de democratische legitimatie? Wordt er niet al heel wat over de hoofden van gemeenteraden heen besloten? Denk aan de coronamaatregelen, maar ook aan de energiediscussie of vluchtelingenopvang. Heeft een raadslid nog enige inbreng?

Lees verder
Blog 5 2021 www.gemeente.nu

Ambtenaren met kennis van zaken heb je nodig

De wens om zo min mogelijk ambtenaren in te zetten, doet de vakkundigheid bij de overheid geen goed. Juist ambtenaren met voldoende kennis en tijd zorgen voor tevreden inwoners.

Lees verder
Blog 4 2021 www.gemeente.nu

Een relaxte strijd voor een betere uitkomst

Het duurt en het duurt, krijgen we ooit weer een regering? Als we de pers mogen geloven dan gaat het niet zozeer om de inhoud als wel om de onderlinge verhoudingen. Wordt het volgend jaar ook zo moeizaam in gemeenteland?

Lees verder
Blog 3 2021 www.gemeente.nu

De vraag is nog steeds: wat doet de griffier?

Als er ‘problemen’ zijn in bestuurlijk Nederland, dan kijken we vaak niet naar de meest voor de hand liggende oplossing, maar naar de wetgever. Neem samenwerking tussen gemeenten. De laatste wetswijziging zal hierbij weinig uithalen zolang griffiers hun rol niet pakken.

Lees verder
Blog 2 2021 www.gemeente.nu

Dualisme: wrijving maakt glans

Dualisme was ooit het antwoord op de vraag hoe het allemaal beter kan in het lokale bestuur. In de kern heb je het bij dualisme over de gescheiden rolverdeling: de raad als opdrachtgever en het college als opdrachtnemer. Gaat dit daadwerkelijk beter anno 2021?

Lees verder
Blog 1 2021 www.gemeente.nu

Vaar niet blind op dikke onderzoeksrapporten

Ben je teleurgesteld over wat je kunt doen als raadslid? Misschien is er meer mogelijk. Vertrouw niet blindelings op dikke rapporten, maar probeer vooral ook zelf onderzoek te doen.

Lees verder
Blog december 2020 www.Gemeente.nu

Adequate griffie(r)?

Vanuit Raad van Openbaar Bestuur komt nu het advies aan gemeenteraden om zichzelf een adequate griffie te gunnen. Maar wat is  nu een adequate griffie en wat mag dat dan wel kosten? Als gemeenteraad wil je aan je inwoners laten zien dat je ook zuinig bent voor jezelf. Alleen, is  zuinig zijn voor jezelf wel zo fijn voor je inwoners?

Lees verder
Blog oktober 2020 www.Gemeente.nu

Wil het Kabinet wel raadsleden die echt besturen?

Het coronavirus dat maar niet weggaat, wetsaanpassingen die ook al niet helpen: je wordt er niet vrolijker van als raadslid. Door het virus is nu de grote vraag hoe je nog op een acceptabele manier het ‘volk’ kan vertegenwoordigen. Ollongren zou de gemeenteraden helpen en de rol van de raad verstevigen, maar deze wordt alleen maar zwakker.

Lees verder
Blog september 2020 www.Gemeente.nu

Wie vergaderen nog mee in de raad?

Gemeenteraden zijn weer opgestart na het zomerreces. Rond deze tijd zouden we wel terugkeren naar de raadzaal, hoopte menigeen afgelopen voorjaar. Maar helaas. De anderhalve meter afstand is nog steeds aan de orde, en de steeds dringendere zorgen daarbij zijn: voor hoe lang nog, en vergadert iedereen wel mee?

Lees verder
Blog mei 2020 www.Gemeente.nu

Kadernota in coronatijd nog zinvol?

In deze tijd van het jaar staat de kadernota op de agenda in de gemeenteraad. We gaan beslissen over wat er in de begroting van volgend jaar komt te staan, of niet? Kan de kadernota dit jaar nog wel hét instrument zijn voor de begroting? Heeft de gemeenteraad er weer, zoals in de meeste gemeenten gebruikelijk, het jaarlijkse hoogtepunt mee?

Voor steeds meer gemeenteraden is niet de begrotingsbehandeling in november het jaarlijkse hoogtepunt, maar de kadernota in het voorjaar. Hierin staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren. Er zijn gemeenteraden voor wie dit al gemeengoed is sinds begin van deze eeuw, er zijn er ook die dat nog maar een paar jaar doen of hier juist dit jaar mee willen starten.

Lees verder
Blog april 2020 www.Gemeente.nu

Nood breekt wet: digitaal voor altijd?

Het coronavirus trekt een zware wissel op ons dagelijks leven en het politieke leven op het gemeentehuis. We mogen niet meer ‘zomaar’ vergaderen in de raadzaal. Een speciale noodwet zal voor de meeste gemeenten uitkomst bieden. Kunnen inwoners straks overal en altijd meekijken met de raad?

Natuurlijk is het uitgangspunt voor gemeenteraden om zich te houden aan de richtlijnen die gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij vervullen raadsleden een voorbeeldfunctie. Dus extra zorgvuldig omgaan met de huidige richtlijnen is voor hen zeker een must.

Lees verder
Blog februari 2020 www.Gemeente.nu

Waar is het dualisme nog in gemeenteland?

In 2002 is met het dualisme een mooie stap gemaakt om de verhouding tussen college en raad zo zuiver mogelijk te laten zijn. Anno 2020 zitten in de praktijk te veel fractievoorzitters op de stoel van hun wethouder: weg dualisme.

In de jaren negentig van de vorige eeuw was de Tweede Kamer hét voorbeeld, ofwel de basis voor de staatscommissie ‘Dualisme en Democratie’ om te komen tot hun advies over het lokale bestuur. Niks geen monisme meer. Dualisme is dan het antwoord op de wens om inzicht te hebben in de feitelijke verhouding tussen de bestuurlijke actoren binnen het lokale bestuur. De rollen, taken en posities van de raad en het college zijn gescheiden en wethouders maken geen deel meer uit van de gemeenteraad.

Lees verder
Blog april 2018 www.Gemeente.nu/Raadsledennieuws

Een constructieve raad bereikt meer!

Een constructieve samenwerking geldt niet alleen voor raadsleden. Je constructief opstellen leidt veelal tot meer dan het conflict aangaan. Terwijl af en toe het conflict aangaan ook zeker nuttig kan zijn.

In een workshop die ik gaf, ontdekte ik dat er nog steeds gemeenteraden zijn waarvan de raad verdeeld is in coalitie en oppositie. De coalitie houdt elkaar de hand vast en dient vooral met elkaar moties en/of amendementen in. De oppositiepartijen maken geen schijn van kans, op een uitzondering na, en alles van de oppositie wordt weggestemd. Dat gebeurt omdat de oppositie ook steeds tegen stemt, vertelde een raadslid. De pot verwijt de ketel dus!

Lees verder
Blog december 2017 www.Gemeente.nu/Raadsledennieuws

BOB bedreigt de raadsvergadering!

Het BOB-model; beeld-, opinie- en besluitvorming. In veel gemeenteraden is het BOB-model leidend. Het gevolg is dan dat de raadsvergadering gedegradeerd wordt tot het aftikken van besluiten, het besluitvormingsdeel. Dit, terwijl de raadsvergadering toch het hoogtepunt van de vergadercyclus was en zou behoren te blijven. Voor de inwoners is dit in ieder geval helemaal niet een vergadering waar je bij wilt zijn.

Lees verder
De gedecentraliseerde onderwerpen en de rol van de raad

Hoe snel wennen we aan een opstelling, regels en rechten als deze plezierig zijn en zodanig dat de meesten zich er prettig bij voelen. We hebben al snel het gevoel dat het altijd al zo was, terwijl heel veel zaken in ons land helemaal niet zo heel lang goed geregeld zijn. De vraag is of alles waarvan we denken dat het goed geregeld is wel echt zo goed geregeld is.

Lees verder
WIE WIL NOG RAADSLID WORDEN?

 Het aantrekkelijk maken van het raadslidmaatschap is voor het overgrote deel aan de burgemeester, de ambtelijke organisatie en een zelfbewuste raad die zichzelf serieus neemt.

Lees verder
EIGENLIJK ZIJN WE TWEEDERANGS BURGERS

Griffier Els Boers was vorige maand met vier van haar Sabaanse raadsleden op bezoek in de Lage Landen. Het 72-jarige raadslid Ishmael Levenston van de Saba Labour Party was hier nog nooit geweest. Kleine gemeenten langs en met de veerboot naar Texel.

Els Boers kan er nog niet over uit. ‘Weet je wat een retourtje Den Helder-Texel kost? Een riks. Dat kan nooit de kostprijs zijn. Die boot gaat elk uur. De boot van Saba naar Sint Maarten gaat drie keer in de week. Een retourtje kost tachtig dollar en het vliegtuig het dubbele. Die boot en het vliegtuig zijn de lifeline van het kleine eiland. Lees verder
Heel herkenbaar - Els Boers over haar werk als griffier op Saba

De wereld op Saba ziet er heel anders uit dan in het Europese deel van Nederland, wilde menigeen mij doen geloven op Saba zelf. Maar ook in het Europese deel van Nederland wordt gedacht, dat het hier vooral vast allemaal heel anders, vooral veel slechter gaat. Natuurlijk zijn er verschillen, maar hoe vaak ik gezegd heb: “Heel herkenbaar”,is niet meer te tellen.

Lees verder
REKENKAMERS: AAIBARE KATER VAN DE LOKALE POLITIEK

De lokale en provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies sluiten onvoldoende aan bij de lokale politieke praktijk. ‘Nodig is een gracieuze Rekenkamer die bekoorlijk, innemend, sierlijk, flexibel, kritisch en krachtig is.’

Lees verder
OOK ZONDER FUNCTIE ZORGT D66 ER VOOR STAMPIJ

Als fractievoorzitter van D66 in Ede zorgde Marcèl van Dalen in het verleden al voor commotie die de landelijke politiek haalde. Maar ook zonder dat hij in functie is ontstaat er heisa over de ‘politieke klokkenluider’ van Ede.

Lees verder
De gaande griffier Els Boers: Griffier zijn is een risicovol beroep

 “Griffier zijn is een risicovol beroep. Je doet het nooit goed en er wordt soms gedacht dat jij overal verantwoordelijk voor bent. Dat is natuurlijk niet zo. Je faciliteert en ondersteunt, maar je neemt geen verantwoordelijkheid over.” Dit zegt Els Boers, die de laatste jaren vooral als interim-griffier werkzaam is. Ook heeft zij verschillende boeken geschreven over het lokale openbaar bestuur. Onlangs is ze gestopt als interim-griffier in Hattem.

Lees verder
NEEM DE GEMEENTEWET SERIEUS

Mijn leidraad is een citaat van professor Engels in de congresuitgave Staat van de Dualisering: ‘Ad hoc reparaties en incidentele bijstellingen van wetgevende aard lijken mij niet de aangewezen weg voor een goede doorontwikkeling van het dualisme. Beter is het om een consistent en samenhangend programma te ontwikkelen, dat aan de vele onduidelijkheden en onzuiverheden een einde kan maken’.

Lees verder
Nieuw onderzoek: Griffier, een zorg voor de raad of de raad een zorg?

De griffier heeft recht op een goede werkgever. De werkgeversfunctie wordt vervuld door de gemeenteraad. Een goede invulling van de werkgeversrol draagt bij aan een verbetering van de (rechts)positie van de griffier en een verdere professionalisering van de beroepsgroep. Dat blijkt uit een onderzoek dat onder toezicht van de commissie belangenbehartiging van de VvG is uitgevoerd door het SGBO (Vincent van Stipdonk en Hester Tjalma) in samenwerking met Els Boers, interim griffier en onderzoeker.

 

Lees verder