Blog 3 2021 www.gemeente.nu

10-11-2021
Actueel >>

De vraag is nog steeds: wat doet de griffier? 

Als er ‘problemen’ zijn in bestuurlijk Nederland, dan kijken we vaak niet naar de meest voor de hand liggende oplossing, maar naar de wetgever. Neem samenwerking tussen gemeenten. De laatste wetswijziging zal hierbij weinig uithalen zolang griffiers hun rol niet pakken.

Begin juni is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) door de Tweede Kamer aangenomen. Het hele land zal wel een feestje hebben gevierd, want tja, met dit voorstel wordt alles beter. Niet dus, uiteraard heeft niemand dit meegekregen. Er is dan ook geen sprake van een aardverschuiving. De wetswijziging zal geen kwaad berokkenen, maar draagt ook niet echt ergens aan bij. Veel zaken die het wetsvoorstel regelt, waren allang mogelijk zonder dat dit specifiek in de wet stond.

Rol die de griffier past

De praktijk leert dat een gemeenschappelijke regeling iets te ver van het bed van een raadslid is en, misschien iets minder ver, maar toch ook van het bed van een wethouder dan wel burgemeester. Er zijn wel al goede voorbeelden in het land waar er wel voldoende oog is voor de gemeenschappelijke regelingen. Op die plekken spelen de griffiers de rol die daarbij past; de griffiers stimuleren en organiseren bijeenkomsten of in ieder geval de onderlinge contacten tussen de deelnemende raden over aangelegenheden die een gemeenschappelijke regeling aangaan.

Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden, er zijn de afgelopen jaren al heel wat rapporten geschreven en gepubliceerd. In 2015 is het boek “De Wgr helder uitgelegd” (SDU) verschenen met ook tips over hoe het goed te regelen.

Jammer voor de raad

Naast de goede voorbeelden zijn er toch nog te veel gemeenten waar de griffier de rol niet oppakt, vandaar nu dan de gewijzigde wet. Er zijn griffiers die vinden dat het niet zijn of haar pakje aan is. Het is dan aan de raad om de griffier opdracht te geven. Al zou het beter zijn om de griffier uit te leggen wat de raad van hem of haar verwacht. Niet elke griffier heeft zich in de materie verdiept en heeft op het netvlies dat zij zelf hier iets in kunnen betekenen, wat jammer is voor de raad.

Voor deze griffiers zal de wetwijziging mogelijk goed uitkomen. Zij hoeven nu nog steeds niet zelf het initiatief te nemen, maar het initiatief bij elke regeling zelf leggen. De griffier wacht dan maar af of er iets gebeurt. Hoe er nu met de nieuwe wet wel écht iets gaat gebeuren is dus nog maar de vraag. Het is en blijft cruciaal dat toch de griffier samen met de andere griffiers in de regio zorgt dat de gemeenteraden op een laagdrempelige wijze hun verantwoording kunnen oppakken.

Nu formeel mogelijk

De kunst is dat zodanig te doen zonder dat dit meteen leidt tot een grote uitbreiding van het eigen takenpakket van elk raadslid. In het land zijn er goede voorbeelden van het inzetten van zogenaamde rapporteurs. Maar ook nu voor de, in de wet opgenomen, adviescommissie kan de griffier een voorzet doen richting de raad om te zorgen dat er daadwerkelijk een adviescommissie komt.

Het invoeren van een adviescommissie was dus al wel mogelijk, maar de mogelijkheid staat nu expliciet in de wet. Het informeren van de gemeenteraden is nu een verplichting, terwijl het altijd al bij behoorlijk bestuur paste. Zo zijn er nog wat kleine aanpassingen, die al niet verboden waren en dus nu formeel mogelijk. Griffier pak uw rol en help de raad om het behapbaar te houden en toch de eigen verantwoordelijkheid te pakken waar noodzakelijk.

Els Boers

Laatst vernieuwd: 10-11-2021 om 14:43

Terug