Een kort advies, een telefoontje, tot aan een adviestraject. Met de nadruk op de coachende insteek. U doet het vooral zelf, maar een helpende hand is mogelijk. De frisse blik van buiten of een inhoudelijk advies over bestuurlijke aangelegenheden in brede zin, het kan allemaal. Waar denken we dan aan?

Kort Advies

Een vraag van een journalist of een gemeenteraad wel juist gehandeld heeft bij een stemming. Onze conclusie is dat de herstemming onrechtmatig is en dat het commissielid feitelijk benoemd is, dit in tegenstelling tot wat de voorzitter van de raad concludeerde als besluit. Naast de journalist hebben we de desbetreffende fractie geadviseerd bij de opstelling van de brief over deze gang van zaken aan de raad. De brief draagt bij aan het oplossen, het wij-denken, de vijandigheid is er uit gehaald.

Vanuit gezond verstand en ervaring

Onze boeken “De gemeentewet in eenvoudig Nederlands” en onze andere wetboeken in begrijpelijke taal zijn onze legitimatie om u te adviseren vanuit de ervaren, maar vooral gezond verstand blik. De kunst is om rechtlijnig naar de wet te kijken en er niet een ‘rare’ draai aan te geven als het zo uitkomt. Dat laatste komt helaas nog teveel voor.

Interim

Vanuit interim functies adviseren we bij de dagelijkse praktijk voor een wat langere periode. Evaluaties van gemeenteraden, rekenkamer(commissie)s, met en zonder andere groepen, zoals college en organisatie, maar ook inwoners. Welke rol vervul ik zelf en wat kan er wel of niet van mij verwacht worden, wat mag ik van de anderen verwachten: kortom gedragsverandering aan de hand van rollen. Waarbij het boek “Het raadslid, natuurlijk actief” de basis is. Naast raadsleden komen ook de rollen van de burgemeester, wethouders en ambtenaren aan bod. Maar tevens ons boek 'Het Haarens vergadermodel' laat zien wat een goede aanpak kan zijn om 'het gesprek' met uw inwoners kan dienen ter inspiratie.

Invulling vacature

Werving en selectie van griffiers, leden rekenkamer(commissie), we zetten dit traject in samen met u en uw P&O adviseur. Niet elke P&O-er heeft helder op het netvlies welke positie een griffier en of rekenkamer inneemt. P&O ondersteunt de gemeentelijke organisatie (de gemeentesecretaris) en de griffier, dit kan tevens in combinatie met het inzetten van een interim al dan niet bij de griffie of bij P&O.

Integriteit

Wilt u extra aandacht voor uw integriteitbeleid. We laten raadsleden, maar ook anderen, hierover met elkaar in gesprek gaan. Dit kan aan de hand van eigen casussen. Het standaard advies is dat het lang niet altijd zo zwart wit is, maar maak de dingen bespreekbaar als je jezelf afvraagt of iets wel of niet kan. Daarnaast voeren wij graag een onderzoek uit naar de integriteit van bestuurders, waarbij vooral pragmatisme voorop staat en niet het onnodig problematiseren.

Weet u niet zeker of u bij ons terecht kunt? Neem contact op en leg uw adviesvraag aan ons voor! Het zou jammer zijn als u geen gebruik van ons maakt, terwijl wij u juist prima van dienst kunnen zijn.
We hebben geen groot kantoor en geen personeel, maar we hebben een groot netwerk waarin we samen werken. Onze tarieven zijn daar dan ook naar.