www.prodemos.nl
Uitgever van "Het duale raadslid actief" (Els Boers, 2002 en 2004) en "Het raadslid, natuurlijk actief" (2009, 2013 en 2018)

www.sdu.nl
Uitgever van "De gemeentewet in eenvoudig Nederlands (Els Boers, Douwe Brongers, 2010, 2014, 2017 en 2021 )

www.Raadopenbaarbestuur.nl
Raad voor het openbaar bestuur 

www.raadsleden.nl  Vereniging voor raadsleden

www.griffiers.nl   Vereniging van griffiers

www.nvrr.nl   Vereniging van Rekenkamer(commissie)s

www.minbzk.nl  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties

www.vng.nl   Verening van gemeenten

www.vngmagazine.nl Weekblad van de VNG

www.binnenlandsbestuur.n l Weekblad voor ambtenaren en politici

www.overheid.nl  site van de overheid voor informatie en diensten