OOK ZONDER FUNCTIE ZORGT D66 ER VOOR STAMPIJ

06-10-2010
Actueel >>

Formaliteit
Het leek een formaliteit. De voormalig fractieleider, die een kort uitstapje maakte als wethouder in Blaricum, zou terugkeren in Ede om als steunfractielid de tweekoppige fractie bij te staan in commissievergaderingen. Op voordracht van zijn partij moest Van Dalen vorige week door de gemeenteraad worden benoemd.

Herstemming
Maar zijn oud-collega’s hebben geen trek meer in Van Dalen. Van de 39 raadsleden stemden vijf leden voor zijn benoeming. Er waren echter veel ongeldige stemmen van raadsleden die hun stembriefje onjuist hadden ingevuld. Op verzoek van D66 stelde raadsvoorzitter Cees van der Knaap een herstemming voor. Die leverde Van Dalen een extra stem op, maar niet de vereiste meerderheid.

Elzinga
Of de procedure rondom de stemming juist is verlopen, wordt volop bediscussieerd. Ook hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga heeft zich over de zaak uitgesproken, evenals Els Boers, die in diverse plaatsen als raadsgriffier werkte en het boek De gemeentewet in eenvoudig Nederlands schreef. De raad en voorzitter Cees van der Knaap hebben fout gehandeld, concluderen zij. Zowel door de verkeerde procedure te volgen, als door twee keer te stemmen.

Voordracht of aanbeveling
De discussie draait vooral over de vraag of Van Dalen op voordracht of aanbeveling werd benoemd. In het eerste geval zijn er geen andere kandidaten en kan alleen voor of tegen de voorgedragen persoon worden gestemd. Bij een aanbeveling kunnen de stemmers ook een andere naam invullen.

Reglement
Volgens raadsgriffier Gerrit Hagelstein voorziet het Edese Reglement van orde van de gemeenteraad in beide mogelijkheden en zijn in het verleden steunfractieleden altijd op aanbeveling benoemd. D66 wijst echter naar de Verordening van de Raadscommissies, waarin enkel over benoeming op voordracht wordt gesproken.

Onenigheid
Gevolg is onenigheid over het aantal ongeldige stembriefjes en dus over de uitkomst van de stemming. Volgens D66 waren er maar vijf, en in tweede instantie zes geldige stembriefjes: de briefjes vóór Van Dalen.

Respect
Volgens D66 is er die avond van alles misgegaan. Boven alles ontbrak het wat de partij betreft aan een respectvolle omgang. Nooit eerder is een voorgedragen steunfractielid weggestemd, omdat hij slecht ligt in de raad. Het ‘probleem’ is volgens fractielid John Wijsmuller dat de Edese raadsleden makke schapen zijn. ‘Marcèl van Dalen neemt zijn controlerende taak serieus en wijst op fouten die de gemeente maakt. Maar klokkenluiders worden hier niet gewaardeerd.’

Duidelijker
Griffier Hagelstein laat weten dat het reglement en de verordening nog eens tegen het licht worden gehouden om de procedure duidelijker te maken.

Laatst vernieuwd: 21-10-2020 om 09:59

Terug