Blog april 2018 www.Gemeente.nu/Raadsledennieuws

21-10-2020
Actueel >>

Constructief opstellen leidt tot meer dan het conflict aangaan

Diepgaande gesprekken hierover heb ik (helaas) niet kunnen houden met de raadsleden die vinden dat die scheiding binnen de raad (nog) heel normaal is. Ik heb ook niet gevraagd hoe zij dan omgaan met de trend om inwoners vooral mee te laten praten. Want als je al niet openstaat voor andere geluiden binnen de raad, hoe open sta je dan voor je inwoners?

Experiment

Waar een motie over het busvervoer en een motie over een bedrijventerrein toe kunnen leiden? In een raad is er net zo lang overlegd totdat alle fracties medeondertekenen. De wethouders geven zelf te kennen dat het zou helpen bij het overleg met de provincie als iedereen de moties zou steunen. De moties zijn de aanzet om elkaar vaker tegemoet te komen. De sfeer binnen de raad verbetert, er komt meer ruimte in het debat voor de inhoud, men luistert meer naar elkaar. Kortom: de kwaliteit van het besluitvormingstraject verbetert, maar er ontstaat ook meer ruimte voor experimenten om de inwoners te betrekken.

Als een raadslid (oppositie) nu de raad ‘overvalt’ met een motie of amendement, wordt deze meestal weggestemd. Maar het gebeurt op basis van het heldere argument: overleg vooraf en geef alle fracties de kans mee in te dienen. Fracties willen zich ook kunnen voorbereiden, kunnen overleggen met anderen.

Doelen

Mijn boodschap is: begin bij jezelf. Vraag alle fracties om mee te doen en stem zeker niet al bij voorbaat iets weg, kijk serieus naar de inhoud. Reageer niet op anderen, maar acteer en zorg dat anderen op jouw positieve gedrag reageren. De energie die het kost om elkaar te ‘bevechten’ kan je beter besteden in het bereiken van je politieke doelen. Om je doelen te bereiken heb je de raad aan je zijde nodig. Kortom, draag bij aan een constructieve raad.

Wat ook helpt is: Met de hele raad één keer per jaar iets leuks gaan doen, leer elkaar kennen!

Laatst vernieuwd: 21-10-2020 om 15:54

Terug