Blog december 2017 www.Gemeente.nu/Raadsledennieuws

21-10-2020
Actueel >>

Ben ik tegen het BOB-model? Nee, zeker niet, maar wel tegen het stringent toepassen van de scheiding tussen de drie stappen. Mijn indruk is dan ook dat aan het doel van het model voorbij wordt gegaan. Het doel is een zo optimaal mogelijk besluitvormingsproces.

Naast dit doel wil bijna elke raad ook dat inwoners beter en meer betrokken worden bij dit besluitvormingsproces. Alleen de inwoners worden bij de raadsvergadering op veel plekken een ondergeschoven kindje. Wat kan er beter?

Haarens vergadermodel

In een klein aantal gemeenten is het BOB-model vertaald naar het Haarens vergadermodel. Kern van het Haarens vergadermodel is dat de raad in het voortraject in gesprek gaat met elkaar en inwoners, maar dat het echte debat in de raadsvergadering plaatsvindt. Een debat dat gaat over het elkaar overtuigen, maar ook de buitenwereld laten weten waarom je precies vindt wat je vindt. De raadsvergadering is daardoor boeiend, want de bezoekers krijgen een goed beeld waar het over gaat, wat de meningen zijn en vooral waarom.

Meningen peilen

In het voortraject heeft er ook al wel wat debat plaatsgevonden, maar dan in gespreksvorm en met het doel om te peilen wat de meningen zijn over het onderwerp. Dit is wezenlijk iets anders dat het debat voeren om elkaar te overtuigen in de raad. Elk raadslid peilt en probeert uit wat goed of slecht valt en laat het daarbij. In de raadsvergadering is er dan ook geen of heel weinig sprake van herhaling van wat in de voorbereiding is gezegd.

Debat

In de raadsvergadering vindt dan het daadwerkelijke debat plaats, tenminste over die onderwerpen die debatwaardig zijn; bij verschil van meningen, maar ook over besluiten die een grote impact hebben binnen de gemeente. Niet over alles is debat nodig, de overige raadsvoorstellen kunnen rustig afgehamerd worden. Een raadsvergadering is een bezoek waard!

Laatst vernieuwd: 21-10-2020 om 15:40

Terug