Welkom bij Krachtig Lokaal Bestuur

De gemeenteraad, college en organisatie vormen samen dé gemeente, synergie zorgt dat de gemeente krachtig kan opereren. Elkaars positie en rol helder hebben en vooral de eigen positie en rol. Met alle rollen aan de slag gaan, elkaars rol echt leren kennen vanuit de betrokkenen zelf is de basis. Gebruik maken van de dagelijkse praktijk en zorgen dat het samenspel optimaal wordt en blijft, dat is waar wij voor staan. De insteek is dat u het vooral met z’n allen zelf doet.

Onder “ publicaties ” vindt u onze boeken, deze kunt u rechtstreeks bij ons bestellen dan wel gratis downloaden, zoals. Ons nieuwe boek "Democratie en de Griffier" en "Het raadslid natuurlijk actief". Binnenkort hernieuwde uitgave 'De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands, 2021 en nieuw: 'De Drechtraad 2004-2021', gratis te downloaden!

De gemeentepolitiek toegankelijk maken voor een ieder is de rode draad in al onze boeken.

Onder ' actueel ' staan tevens de nieuwste blogs van Els Boers, die zij schrijft voor  Gemeente.nu

Een kort advies of even kort klankborden mag altijd en is gratis!